Home
Stem
Doe mee
Contact
Planning
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op het ‘Foodservice Award’ concept, waaronder:

  1. De website www.foodserviceaward.nl alsmede de URL’s die doorlinken naar deze website;
  2. Het invullen van de online vragenlijsten;
  3. De formulieren met invulvelden voor persoonlijke gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het invullen van de vragenlijst laat je de volgende persoonsgegevens bij ons achter: e-mailadres, geslacht, geboortedatum en de cijfers van jouw postcode.

Wie verwerkt de gegevens?
Q&A Insights BV (KVK 58913009) stelt de inhoud van de website en de vragenlijst samen. Daarnaast rubriceert zij de resultaten uit de vragenlijsten. De geautomatiseerde uitvoering van de vragenlijst besteedt zij uit aan Q&A panel services BV (KVK 32111416).

Wie bewaart de gegevens en hoe lang?
De persoonsgegevens worden in opdracht van Q&A Insights BV vanuit het vragenlijstsysteem opgeslagen in een strikt beveiligde database op servers bij externe partijen in Nederland. Deze partijen beveiligen de servers op een adequate wijze en toetsen deze regelmatig. De persoonsgegevens worden uiterlijk een jaar nadat de vragenlijsten niet meer kunnen worden ingevuld, verwijderd. Hier geldt één uitzondering: als je een e-mail hebt ontvangen met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen, zijn wij verplicht dit e-emailadres en het tijdstip waarop naar dit e-mailadres is gemaild, vijf jaar lang te bewaren. Deze e-mailadressen worden gehasht opgeslagen.

Wat is het doel van het verwerken van de persoonsgegevens?
Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens, is het kunnen rubriceren van de beoordelingen die personen geven over foodservice bedrijven op basis van geslacht, geboortedatum en de cijfers van een postcode. Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden doorgegeven aan externe partijen (met uitdrukkelijke uitzondering van Q&A panel services BV). Op verzoek kun je inzage krijgen in, wijzigen of verwijderen van jouw persoonlijke gegevens. Het doel van het bewaren van het e-mailadres is tweeledig. Ten eerste is dit om te verifiëren of het e-mailadres valide is. Ten tweede voor de loting en communicatie van de consumentenprijzen.

Wie zijn de ontvangers van de (verwerkte) persoonsgegevens?
De antwoorden op de vragenlijsten met daarin geïntegreerd de geanonimiseerde persoonsgegevens, worden groepsgewijs gepresenteerd in een rapportage (tool). Deze kan geraadpleegd worden door retailers en in retail geïnteresseerde organisaties. Zie ook alinea ‘Sponsoren en overige derden’.

Sponsoren en overige derden
De website en het vragenlijstsysteem bevatten hyperlinks naar de websites van sponsors. Bij aanvullende vragen kunnen wij u om meer persoonlijke gegevens vragen (zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, huisnummer en telefoonnummer). U bent niet verplicht deze informatie te verstrekken. Indien u deze informatie wel verstrekt in de vragenlijst en u ons toestemming geeft om deze te delen, zullen wij de gegevens delen met de van toepassing zijnde derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien er nog vragen zijn over dit privacy statement kun je contact opnemen met info@foodserviceaward.nl

Of:
Q&A Insights BV
Printerweg 22
3821 AD Amersfoort
033 2454637