Home
Stem
Doe mee
Contact
Planning
Partners

Prijzen reglement

Prijzen reglement

1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezingen ‘Foodservice Award’ en de prijzen die we verloten aan consumenten. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).

2: Deelname aan de verkiezingen ‘Foodservice Award’ is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.

3: De actie loopt van 17 september 2019 tot en met 12 november 2019.

4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland, kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.

5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezing ‘Foodservice Award’, stemt op zijn favoriete foodservice winkel en maakt hiermee kans op prijzen uit het prijzenpakket.

6: Iedere deelnemer maakt kans op prijzen uit het prijzenpakket. Door meer (web)winkels te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Deelname aan de actie betekent instemming met dit prijzen reglement.

7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.

8: Het prijzenpakket* van deze actie bestaat uit:

  • 1x Philips Avance Airfryer XXL HD9650/90 Zwart €199,-

  • 1x Weekendtrip 3 dagen Bongo € 139,90

  • 1x JBL Bluetooth hoofdtelefoon C45BT €79,99

  • 2x VVV Dinercheque á € 50,-

  • 3x Beerwulf Nederlandse winnaars pack á € 37,95

Het prijzenpakket heeft een totale waarde van: € 447,85
* Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.

9: De Nederlandse Loterij is verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van kansspelbelasting van het prijzenpakket van deze actie.

10: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

11: Het aanwijzen van de winnaars gebeurt in week 4 van 2019 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd over de gewonnen prijs.

12: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

13: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs.

14: In de e-mail die een prijswinnaar ontvangt, wordt toestemming gevraagd om zijn/haar naam en woonplaats op de winnaarspagina te vermelden. Indien geen expliciete toestemming wordt gegeven, wordt de prijswinnaar niet vermeld.

15: Q&A behoudt zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs (indien er sprake is van een foutieve levering, defect of ontvreemding).

16: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.

17: Q&A en Nederlandse Loterij zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.

18: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A.

19: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Printerweg 22 te Amersfoort.